τελευταία νέα

κόμβος uni

Νέα σελίδα σε ΙΔΡΥΜΑΤΑ/ΣΧΟΛΕΣ: ΕΑΤΤ (Πάτρα)

Ύστερα από πειραματισμούς και δοκιμές αρκετών χρόνων, τον Αύγουστο του 2016 ιδρύθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών εργαστήριο με την ονομασία «Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας: Αρχειακά τεκμήρια & Τύπος» (ΕΑΤΤ) (ΦΕΚ 27071/12-8-2016). 

Το ΕΑΤΤ καλύπτει στην Ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος α) ερευνητικές ανάγκες σε θέματα νεοελληνικής και συγκριτικής φιλολογίας σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο, β) διδακτικές ανάγκες του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και στους δύο κύκλους, γ) διεπιστημονικές συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.