Θέσεις εργασίας: Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών...

Θέσεις εργασίας: Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία με έμφαση στις Οικονομικές Ιδέες και την Ιστορία των Επιστημών» (ΑΔΑ: 7159469ΗΕΠ-ΕΣΨ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 03.04.2017: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7159469%CE%97%CE%95%CE%A0-%CE%95%CE%A3%CE%A8 (Ανάρτηση Πράξεων στο Διαδίκτυο | Πρόγραμμα Δι@ύγεια -)

Go backΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
< January 2020  
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31