Θέσεις εργασίας: Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών...

Θέσεις εργασίας: Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία με έμφαση στις Οικονομικές Ιδέες και την Ιστορία των Επιστημών» (ΑΔΑ: 7159469ΗΕΠ-ΕΣΨ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 03.04.2017: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7159469%CE%97%CE%95%CE%A0-%CE%95%CE%A3%CE%A8 (Ανάρτηση Πράξεων στο Διαδίκτυο | Πρόγραμμα Δι@ύγεια -)

Go backΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
< June 2024  
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30