Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Βιολογίας...

Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Βιοτεχνολογία» (ΑΔΑ: 67Μ2469ΗΕΠ-41Κ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 03.04.2017:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/67%CE%9C2469%CE%97%CE%95%CE%A0-41%CE%9A (Ανάρτηση Πράξεων στο Διαδίκτυο | Πρόγραμμα Δι@ύγεια )

Go backΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
< October 2020  
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31