Προκήρυξη θέσης Ερευνητή (2) Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Βιολογίας...

Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοτεχνολογία με έμφαση τη Συνθετική Βιολογία» (ΑΔΑ: ΩΘΧ3469ΗΕΠ-ΗΧΘ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 03.04.2017: 
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%A73469%CE%97%CE%95%CE%A0-%CE%97%CE%A7%CE%98 (Ανάρτηση Πράξεων στο Διαδίκτυο | Πρόγραμμα Δι@ύγεια )

Go backΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
< September 2023  
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30